Vai mēs varēsim redzēt un iepazīt savus draugus un ģimenes locekļus debesīs?

Vai mēs varēsim redzēt un iepazīt savus draugus un ģimenes locekļus debesīs? Vai mēs pazīstam viens otru debesīs? AtbildeDaudzi cilvēki saka, ka pirmā lieta, ko viņi vēlas darīt, ierodoties debesīs, ir redzēt visus savus draugus un mīļotos, kas ir aizgājuši pirms viņiem. Mūžībā būs daudz laika, lai redzētu, iepazītos un pavadītu laiku ar saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Tomēr tas nebūs mūsu galvenais mērķis debesīs. Mēs būsim daudz vairāk nodarbināti ar Dieva pielūgšanu un debesu brīnumu baudīšanu. Mūsu atkalredzēšanās ar mīļajiem, visticamāk, būs piepildīta ar Dieva žēlastības un godības stāstīšanu mūsu dzīvē, Viņa brīnišķīgo mīlestību un Viņa varenajiem darbiem. Mēs priecāsimies vēl jo vairāk, jo varam slavēt un pielūgt To Kungu citu ticīgo, īpaši to, ko mīlējām uz zemes, sabiedrībā.


Ko Bībele saka par to, vai mēs spēsim atpazīt cilvēkus pēcnāves dzīvē? Ķēniņš Sauls atpazina Samuēlu, kad Endoras ragana izsauca Samuēlu no mirušo valstības (1. Samuēla 28:8-17). Kad nomira Dāvida mazais dēls, Dāvids paziņoja: es iešu pie viņa, bet viņš pie manis neatgriezīsies (2. Samuēla 12:23). Dāvids pieņēma, ka viņš spēs atpazīt savu dēlu debesīs, neskatoties uz to, ka viņš nomira kā mazulis. Lūkas 16:19-31 Ābrahāms, Lācars un bagātais vīrs bija atpazīstami pēc nāves. Pārveidošanas brīdī bija atpazīstami Mozus un Elija (Mateja 17:3-4). Šajos piemēros Bībele, šķiet, norāda, ka pēc nāves mēs būsim atpazīstami.Bībelē ir teikts, ka tad, kad mēs nonāksim debesīs, mēs būsim kā viņš [Jēzus]; jo mēs viņu redzēsim tādu, kāds viņš ir (1. Jāņa 3:2). Tāpat kā mūsu zemes ķermenis bija no pirmā cilvēka Ādama, tā arī mūsu augšāmcelšanās miesas būs tādas pašas kā Kristus (1. Korintiešiem 15:47). Un tāpat kā mēs esam nesa līdzību ar zemes cilvēku, tā mēs nesīsim līdzību ar cilvēku no debesīm. Jo iznīcīgajam jāģērbjas neiznīcīgā un mirstīgajam nemirstībā (1. Korintiešiem 15:49, 53). Daudzi cilvēki atpazina Jēzu pēc Viņa augšāmcelšanās (Jāņa 20:16, 20; 21:12; 1. Korintiešiem 15:4-7). Ja Jēzus bija atpazīstams savā pagodinātajā miesā, tad arī mēs būsim atpazīstami savā pagodinātajā miesā. Spēja redzēt savus mīļos ir brīnišķīgs debesu aspekts, taču debesis ir daudz vairāk par Dievu un daudz mazāk par mums. Cik patīkami būs atkalapvienoties ar saviem mīļajiem un pielūgt Dievu kopā ar viņiem visu mūžību.Top