Kāpēc Dievs ir greizsirdīgs Dievs?

Kāpēc Dievs ir greizsirdīgs Dievs? AtbildeIr svarīgi saprast, kā tiek lietots vārds greizsirdīgs. Tās lietojums 2. Mozus grāmatā 20:5, lai aprakstītu Dievu, atšķiras no tā, kā tas tiek lietots, lai aprakstītu greizsirdības grēku (Galatiešiem 5:20). Lietojot vārdu greizsirdība, mēs to lietojam tādā nozīmē, ka apskaužam kādu, kam ir kaut kas tāds, kā mums nav. Cilvēks var būt greizsirdīgs vai skaudīgs uz citu cilvēku, jo viņam vai viņai ir jauka automašīna vai māja (mantas). Vai arī cilvēks var būt greizsirdīgs vai skaudīgs uz citu personu citu cilvēku spēju vai prasmju dēļ (piemēram, sportiskās spējas). Cits piemērs varētu būt tas, ka viens cilvēks var būt greizsirdīgs vai skaudīgs uz citu viņa skaistuma dēļ.2. Mozus grāmatā 20:5 nav teikts, ka Dievs ir greizsirdīgs vai skaudīgs tāpēc, ka kādam ir kaut kas tāds, ko Viņš vēlas vai vajag. 2. Mozus grāmatā 20:4-5 ir teikts: “Tev nebūs taisīt sev elku ne kā augšā debesīs, nedz uz zemes, nedz apakšā, nedz ūdeņos. Tev nebūs viņu priekšā locīties un tos pielūgt; jo es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs... Ievērojiet, ka Dievs ir greizsirdīgs, ja kāds atdod citam kaut ko, kas viņam pareizi pieder.

Šajos pantos Dievs runā par cilvēkiem, kas taisa elkus un noliecas un pielūdz šos elkus, tā vietā, lai pielūgtu Dievu, kas pieder tikai Viņam. Dievam pieder pielūgsme un kalpošana, kas pieder Viņam. Tas ir grēks (kā Dievs norāda šajā bauslī) pielūgt vai kalpot kaut kam citam, izņemot Dievu. Tas ir grēks, ja mēs vēlamies, mēs esam skaudīgi, vai mēs esam greizsirdīgi uz kādu, jo viņam ir kaut kas tāds, kā mums nav. Tas ir savādāks vārda greizsirdīgs lietojums, kad Dievs saka, ka ir greizsirdīgs. Tas, uz ko Viņš ir greizsirdīgs, pieder Viņam; pielūgsme un kalpošana pieder tikai Viņam, un tā ir jādod tikai Viņam.Varbūt praktisks piemērs palīdzēs mums saprast atšķirību. Ja vīrs redz citu vīrieti flirtējam ar savu sievu, viņam ir tiesības būt greizsirdīgam, jo ​​tikai viņam ir tiesības flirtēt ar savu sievu. Šāda veida greizsirdība nav grēcīga. Drīzāk tas ir pilnīgi piemērots. Būt greizsirdīgam par kaut ko, ko Dievs pasludina par jums piederošu, ir labi un piemēroti. Greizsirdība ir grēks, ja tā ir vēlme pēc kaut kā, kas jums nepieder. Pielūgsme, slavēšana, gods un pielūgsme pieder tikai Dievam, jo ​​tikai Viņš ir patiesi to cienīgs. Tāpēc Dievs ir pamatoti greizsirdīgs, ja tiek pielūgts, slavēts, pagodināts vai pielūgts elkus. Tieši šādu greizsirdību apustulis Pāvils aprakstīja 2. korintiešiem 11:2, es esmu greizsirdīgs uz jums ar dievbijīgu greizsirdību...

Top