Kāda ir grupas Bībeles studiju vērtība?

Kāda ir grupas Bībeles studiju vērtība? AtbildeTā kā kristietība nekad nebija domāta kā skatītāju sporta veids, grupu Bībeles studijas ir ne tikai vērtīgas, bet arī nenovērtējamas. Mācības mazās grupās ir tik efektīvas, ka Jēzus to izmantoja, lai apmācītu cilvēkus, kas būtu pazīstami kā apustuļi (Lūkas 6:12–16; Marka 4:34).Kristietībai ir jābūt attiecībām — pirmkārt, uz vertikālas ass starp mums un Dievu un, otrkārt, uz horizontālas ass starp mums un apkārtējiem. Bībeles nodarbības mazās grupās padara mūs par skatītājiem iknedēļas dievkalpojumā par aktīviem dalībniekiem līdzīgi domājošā kopienā, kas veltīta garīgajai izaugsmei.

Kopā satiekoties ar Dieva Vārdu, mums ir iespēja dalīties ar mūsu dažādajām perspektīvām un atziņām, un mijiedarbības dēļ mēs esam paplašināti. Vairāk informācijas tiek saglabāta, ja notiek aktīva iesaistīšanās, tādējādi tiek uzlabota Bībeles lasītprasme. Pielietojums un atbildība rada izpratni, kas pārceļ Dieva Vārdu no saprāta uz sirdi. Tiek veicināta pārvērtība (Romiešiem 12:2), un mūsu dzīve tiek mainīta. Kad mainās mūsu dzīves, mainās arī apkārtējo cilvēku dzīves.Attiecības nenotiek vienkārši, un mums visiem ir vajadzīgs draugu pulks, kas palīdzētu pārvarēt dzīves vētras. Draugiem ir nepieciešams laika ieguldījums un ievainojamības un uzticības līmenis. Vēstulē Ebrejiem 10:24–25 ir teikts, ka mums ir jāapsver, kā mēs varētu viens otru mudināt uz mīlestību un labiem darbiem, nepametot satikšanos, kā dažiem ir ierasts, bet gan iedrošinot vienam otru. Kur labāk to paveikt, ja ne grupas Bībeles studiju vidē?Grupas Bībeles nodarbības var būt vieta, kur svinēt dzīves uzvaras, saņemt atbalstu lūgšanā, saņemt iedrošinājumu grūtos laikos un nodrošināt atbildību par savu personīgo izaugsmi. Grupas Bībeles nodarbības piedāvā strukturētu laiku, lai pievērstos tēmām, kas atbilst mūsu vajadzībām vai interesēm. Viņi piedāvā atdzīvinošu arēnu, lai palīdzētu mums no svētdienas līdz svētdienai, un drošu vietu, kur risināt problēmas, ar kurām saskaramies.Ticīgie ir Kristus Miesa (Romiešiem 12:5); kā tādi mēs esam Viņa rokas un kājas uz zemes, tie, kas turpinās Viņa darbu. Pirmajā vēstulē korintiešiem 12:4–12, romiešiem 12:4–8 un efeziešiem 4:11–13 ir uzskaitītas miesai dotās dāvanas. Mazās grupās Bībeles nodarbības ir vieta, kur daudzi cilvēki sāk atpazīt un izteikt šīs dāvanas. Iegūstot zināšanas par Bībeli un padziļinot attiecības ar Dievu un citiem ticīgajiem (Kolosiešiem 2:7), mēs kļūstam labāk sagatavoti, lai dzīvotu un sludinātu evaņģēliju ar tiem, kas atrodas mūsu skolās, apkaimēs un darbavietās.

Mūsu apņemšanās nodarboties ar grupu Bībeles studijām ir paraugs apkārtējiem. Tas liecina, ka mēs pietiekami novērtējam savu garīgo izaugsmi, lai tajā ieguldītu laiku. Mūsu bērni vēro mūsu rīcību un iegūst zināšanas par to, ko nozīmē būt Kristus sekotājam un godāt Vārdu. Viņi gūst labumu no mūsu apņemšanās, jo viņi redz, kā mēs runājam, veicam savu pestīšanu (Filipiešiem 2:12).

Dažiem var būt bailes par ieiešanu mazas grupas vidē. Bailes no noraidījuma un bailes no neaizsargātības ir divas lietas, kas var šķist milži, kas stāv ceļā tam, kas mums varētu būt vislabākais. Taču iesaistīšanās nelielā grupā varētu būt Dieva noteiktais pretlīdzeklis vientulībai, kas mūs vajā šajā straujajā, bezpersoniskajā pasaulē.

Dievs mūs ir radījis, lai mēs būtu vajadzīgi Viņam un vienam otram. Viņa vārds mums ir sniegties un mīlēt vienam otru. Kolosiešiem 3:16 ir teikts, ka mums ir jāļauj Kristus vēstij bagātīgi mājot jūsu vidū, kad jūs mācāt un pamācat viens otru ar visu gudrību caur psalmiem, himnām un Gara dziesmām, ar pateicību savās sirdīs dziedot Dievam. Kur ir labāka vieta tam, ja ne nelielā Bībeles studiju grupā?Top