Kas ir kristīgā demonoloģija?

Kas ir kristīgā demonoloģija? AtbildeDemonoloģija ir dēmonu izpēte. Kristīgā demonoloģija ir pētījums par to, ko Bībele māca par dēmoniem. Ar eņģeloloģiju cieši saistītā kristīgā demonoloģija mums māca par dēmoniem, kas tie ir un kā tie mums uzbrūk. Sātans un viņa dēmoni ir kritušie eņģeļi, īstas personiskas būtnes, kas karo pret Dievu, svētajiem eņģeļiem un cilvēci. Kristīgā demonoloģija palīdz mums apzināties Sātanu, viņa palīgus un viņu ļaunos plānus. Šeit ir daži svarīgi jautājumi kristīgajā demonoloģijā:Ko Bībele saka par dēmoniem? Bībele norāda, ka dēmoni ir kritušie eņģeļi – eņģeļi, kas kopā ar sātanu sacēlās pret Dievu. Sātans un viņa dēmoni tagad vēlas pievilt un iznīcināt visus tos, kas seko Dievam un pielūdz to.

Kā, kāpēc un kad Sātans nokrita no debesīm? Sātans nokrita no debesīm lepnības grēka dēļ, kas izraisīja viņa sacelšanos pret Dievu. Īstais viņa krišanas laiks Svētajos Rakstos nav ierakstīts. Tas var būt noticis ārpus mums zināmā laika, tas ir, pirms laika un telpas radīšanas.Kāpēc Dievs ļāva dažiem eņģeļiem grēkot? Eņģeļiem, kuri krita un kļuva par dēmoniem, bija brīva izvēle – Dievs nevienu no eņģeļiem nespieda un nemudināja grēkot. Viņi grēkoja pēc savas brīvas gribas un tāpēc ir Dieva mūžīgo dusmu cienīgi.Vai kristieši var būt dēmonu apsēsti? Mēs stingri pieturamies pie pārliecības, ka kristieti nevar apsēst dēmons. Mēs uzskatām, ka pastāv atšķirība starp dēmona apsēstību un dēmona apspiestību vai ietekmi.Vai šodien pasaulē notiek dēmonisku garu darbība? Ņemot vērā faktu, ka sātans 'staigā apkārt kā rūcošs lauva, meklēdams, ko aprīt' (1. Pētera 5:8), un zinot, ka viņš nav visuresošs, ir loģiski pieņemt, ka viņš sūtīs savus dēmonus, lai tie veiktu savu darbu. šī pasaule.

Kas vai kas bija nefilimi? Nefilimi ('kritušie, milži') bija seksuālo attiecību pēcnācēji starp Dieva dēliem un cilvēku meitām (1. Mozus 6:1-4). Ir daudz diskusiju par 'Dieva dēlu' identitāti.

Daudzi cilvēki uzskata, ka Sātans un viņa dēmoni ir tikai ļaunuma personifikācija. Kristīgā demonoloģija palīdz mums izprast mūsu garīgā ienaidnieka būtību. Tā māca mums pretoties velnam un viņa kārdinājumiem un to pārvarēt. Slavējiet Dievu par uzvaru pār tumsu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! Lai gan kristietim nevajadzētu būt apsēstam ar dēmonoloģiju, skaidra dēmonoloģijas izpratne palīdzēs nomierināt mūsu bailes, saglabās mums modrību un atgādinās mums palikt tuvu mūsu Kungam Jēzum Kristum. Mūsu sirdīs mājo Svētais Gars, un “Tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē” (1. Jāņa 4:4).

Galvenā Rakstu vieta, kas saistīta ar kristīgo dēmonoloģiju, ir 2. korintiešiem 11:14-15: “Un nav brīnums, jo pats Sātans maskējas kā gaismas eņģelis. Tāpēc nav pārsteidzoši, ja viņa kalpi maskējas par taisnības kalpiem. Viņu beigas būs tādas, kādas viņu darbības ir pelnījušas.Top