Ko Bībele saka par trim gudrajiem (Magi)?

Ko Bībele saka par trim gudrajiem (Magi)? AtbildeMēs pieņemam, ka bija trīs gudrie trīs doto dāvanu dēļ: zelts, vīraks un mirre (Mateja 2:11). Tomēr Bībelē nav teikts, ka bija tikai trīs gudrie. Varēja būt daudz vairāk. Tradīcija vēsta, ka tās bija trīs un ka viņu vārdi bija Gaspars/Kaspars, Melhiors un Baltasars/Baltazars, taču, tā kā Bībelē nav teikts, mēs nevaram zināt, vai tradīcija ir precīza.


Ir izplatīts nepareizs uzskats, ka gudrie vīri apmeklēja Jēzu stallī Viņa dzimšanas naktī. Patiesībā gudrie nāca pēc dienām, mēnešiem vai, iespējams, pat gadiem vēlāk. Tāpēc Mateja evaņģēlijs 2:11 saka, ka gudrie apmeklēja un pielūdza Jēzu mājā, nevis pie staļļa.Mēs zinām, ka magi bija gudri vīri no “austrumiem”, visticamāk, Persijas vai mūsdienu Irānas. Tas nozīmē, ka gudrie nobrauca 800 līdz 900 jūdzes, lai redzētu Kristus bērnu. Visticamāk, magi zināja par pravieša Daniēla rakstiem, kurš agrāk bija Persijas galma gaišreģu priekšnieks. Daniēla 9:24-27 ir ietverts pravietojums, kas sniedz Mesijas dzimšanas laika grafiku. Tāpat magi, iespējams, zināja par pravietojumu par Bileāmu (kurš bija no Petora pilsētas pie Eifratas upes netālu no Persijas) 4. Mozus 24:17. Bileāma pravietojumā īpaši pieminēta zvaigzne, kas nāk no Jēkaba.

Ebreju ķēniņu gudros lika meklēt brīnumains zvaigžņu notikums — Betlēmes zvaigzne, ko viņi sauca par Viņa zvaigzni (Mateja 2:2). Viņi ieradās Jeruzālemē un jautāja par Kristus dzimšanu, un viņi tika novirzīti uz Betlēmi (Mateja 2:4–8). Viņi priecīgi sekoja Dieva vadībai (Mateja 2:10). Kad viņi ieradās Betlēmē, viņi sniedza Jēzum dārgas dāvanas un pielūdza Viņu. Dievs viņus sapnī brīdināja neatgriezties pie Hēroda, tāpēc, par spīti ķēniņam, viņi pameta Jūdeju pa citu ceļu (Mateja 2:12).Tātad magi bija vīrieši, kuri 1) lasīja un ticēja Dieva Vārdam, 2) meklēja Jēzu, 3) atpazina Kristus vērtību, 4) pazemojās, lai pielūgtu Jēzu, un 5) paklausīja Dievam, nevis cilvēkiem. Tie bija patiesi gudri vīri!Top