Ko Bībele saka par nomētāšanu ar akmeņiem?

Ko Bībele saka par nomētāšanu ar akmeņiem? AtbildeNomētāšana ar akmeņiem ir nāvessoda izpildes paņēmiens, kura laikā cilvēku grupa, parasti vainīgās puses vienaudži, apmētā notiesāto ar akmeņiem, līdz tā nomirst. Nāve, nomētājot ar akmeņiem, Vecās Derības likumā bija paredzēta kā sods par dažādiem grēkiem. Nomētāt ar akmeņiem varēja gan dzīvniekus, gan cilvēkus (2. Mozus 21:28), un šķiet, ka nomētāšana ar akmeņiem ir bijusi saistīta ar grēkiem, kas radīja neatgriezenisku kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka garīgajai vai ceremoniālajai tīrībai.Daži grēki, kuru rezultātā Vecajā Derībā tika nomētāti ar akmeņiem, bija slepkavības (3. Mozus 24:17), elkdievība (5. Mozus 17:2–5), tuvošanās Sinaja kalnam, kamēr tur bija Dieva klātbūtne (2. Mozus 19:12–13). nekromantijas vai okultisma praktizēšana (3. Mozus 20:27) un Tā Kunga vārda zaimošana (3. Mozus 24:16). Nomētāšana ar akmeņiem, iespējams, bija arī sods par dažāda veida dzimumgrēkiem (5. Mozus 22:24); saistītajos 3. Mozus 20. nodaļas fragmentos nav norādīts nāvessoda izpildes paņēmiens, tikai tas, ka vainīgajam bija paredzēts nāvessods.

Mozaīkas likums noteica, ka, pirms kādu var nomētāt ar akmeņiem, ir jānotiek tiesai un jāliecina vismaz diviem lieciniekiem: Pēc divu vai trīs liecinieku liecībām cilvēks ir jāsoda, bet neviens nedrīkst tikt sodīts ar nāvi tikai viena liecinieka liecības dēļ (5. Mozus 17:6). Šiem lieciniekiem ir jābūt pirmajiem, kas nogalina šo cilvēku, un pēc tam visu cilvēku rokām (7. pants). Proti, pirmais akmens bija jāmet tiem, kas tiesā liecināja pret notiesāto. Piemēri nomētāšanai ar akmeņiem Vecajā Derībā ir Ahana un viņa ģimenes nāve (Jozuas 7:25) un Nābota nāve, kuru nosodīja viltus liecinieki (1.Ķēn.21).Nomētāšana ar akmeņiem bija nāvessoda izpildes metode, kuru izvēlējās neticīgie ebreji, kuri vajāja agrīnos kristiešus. Stefanu, baznīcas pirmo mocekli, Sinedrijs ārpus Jeruzalemes nomētāja ar akmeņiem. Tajā gadījumā jauns vīrietis, vārdā Sauls, kurš vēlāk kļuva par apustuli Pāvilu, turēja akmeņu metēju mēteļus (Ap. d. 7:54–60).Citā slavenajā Svēto Rakstu vietā farizeji mēģināja piespiest Jēzum piekrist laulības pārkāpšanā pieķertas sievietes nomētāšanai ar akmeņiem. Zīmīgi, ka laulības pārkāpējs nebija klāt — bauslība paredzēja nāvi gan vainīgās puses. Jēzus atbilde ir interesanta. Sieviete bija nepārprotami vainīga, bet Jēzus saprata savu ienaidnieku divkosību. Tā vietā, lai sniegtu viņiem tiešu atbildi, Jēzus vērsās pie tiem, kas sievieti bija vilkuši sev priekšā, un sacīja: Kurš no jums ir brīvs no grēka, met pirmo akmeni (Jāņa 8:1–11). Ar to Jēzus lūdz lieciniekus virzīties uz priekšu — liecinieki, kas bija saistīti ar zvērestu, bija tie, kas meta pirmos akmeņus. Viņš arī parāda Dieva līdzjūtīgo sirdi pret grēcinieku un apklusina pūļa liekulīgos apgalvojumus.Vēl viens nāvessoda izpildes veids, kas arī tika uzskatīts par nomētāšanu ar akmeņiem, bija vainīgā nomešana ar galvu ar galvu lejā no stāvas vietas un pēc tam liela akmens uzripošana uz ķermeņa. Tieši to pūlis Nācaretē mēģināja nodarīt Jēzum pēc Viņa runas viņu sinagogā. Uzklausot Viņa apgalvojumu, ka viņš ir Mesija, viņi piecēlās, izdzina [Jēzu] no pilsētas un aizveda viņu uz kalna nogāzi, uz kuras pilsēta tika uzcelta, lai nomestu viņu no klints (Lūkas 4:29). ). Jēzus atbrīvošana no šī dusmīgā pūļa bija brīnumaina: Viņš gāja cauri pūlim un devās tālāk (30. pants). Tam Kungam nebija pienācis laiks mirt (skat. Jāņa 10:18), un Viņš nekad nebūtu varējis nomirt, nomētājot ar akmeņiem, jo ​​pravietojumā teikts, ka neviens Viņa kauls netiks salauzts (Jāņa 19:36).

Nomētāšana ar akmeņiem ir šausmīgs nāves veids. Šis konkrētais nāvessoda izpildes veids noteikti bija spēcīgs atturošs līdzeklis pret grēku izdarīšanu, kas tika uzskatīts par pietiekami aizskarošu, lai būtu pelnījis nomētāšanu ar akmeņiem. Dievam ļoti rūp Savas tautas tīrība. Stingrais sods par grēku bauslības laikā palīdzēja atturēt cilvēkus no savu pagānu kaimiņu nešķīstās darbības un sacelšanās pret Dievu. Grēka alga ir nāve (Romiešiem 6:23), un Israēlam tika dots stingrs bauslis palikt tīram: jums ir jāiztīra ļaunums no sava vidus (5. Mozus 17:7).Top