Ko Bībelē nozīmē 11:11?

Ko Bībelē nozīmē 11:11? AtbildePopulāra māņticība ietver skaitli vienpadsmit , kas numeroloģijā ir galvenais skaitlis, kas apzīmē garīgo apziņu vai psihisko intuīciju. Kad skaitlis ir dubultots, kā norādīts 11:11 , tam ir vēl lielāka jauda. Tāpēc daži cilvēki vēlas, kad pulkstenis ir 11:11, un daži, kas dzimuši 11. novembrī (11.11.), uzskata sevi par laimīgu vai apdāvinātu. Jaunā laikmeta domāšanā, vienpadsmit ir eņģeļa numurs , un redzēšana 11:11 nozīmē, ka tuvumā ir eņģeļi. Ideja, ka 11:11 piemīt kāds īpašs spēks vai nozīme, kas nāk tieši no zīlēšanas, astroloģijas un okultisma; tomēr daži cilvēki mēģina izmantot māņticību, interpretējot Bībeli. Patiesībā tam nav raksturīgas nozīmes 11:11 , vai nu ikdienas dzīvē, vai Bībeles vēstījumā.Šķiet lieki norādīt, ka skaitīšana sākas ar skaitli viens . Tomēr šis fakts izskaidro, kāpēc pārmērīgi tiek attēloti tādi skaitļi kā 11:11 nav īpaši jēgpilna. Jebkurš secīgu, pieaugošu skaitļu sarakstā būs cipars viens biežāk nekā citi skaitļi. Tas ir vienkārši tāpēc, ka šis cipars parādās katrā secībā un katras jaunās desmit kopas sākumā. Visiem skaitļiem, kas ir lielāki par nulli, ir a viens tajos, kamēr tiem var būt vai nebūt a divi vai 6 vai 8 . Skaitļi patīk viens vai vienpadsmit patiesībā parādās biežāk nekā citas kombinācijas. Tas ir patiess, taču garīgi pilnīgi bezjēdzīgs.

Daži mēģina iegūt nozīmi no 11:11 izmantojot Bībeles pantus, kas atbilst šim modelim. Numeroloģijas sekotāji var meklēt slēptos vēstījumus, lasot 1. Mozus 11:11, 2. Mozus 11:11, Mateja 11:11, Marka 11:11 utt. Pirmkārt un galvenokārt, šī prakse ignorē faktu, ka nodaļu un pantu dalījums nebija daļa no oriģinālie Bībeles manuskripti. Mozus, Matejs, Marks un citi Bībeles autori nebūtu saistīti ar kādu konkrētu vārdu kopu 11:11 kad viņi rakstīja. Turklāt Dieva ieradums nav slēpt Bībelē slepenus vēstījumus.Pretenzijas par 11:11 ir saistīti ar tādām idejām kā vibrācijas, sinhronitāte un māņticība, taču tajā nav nekā garīga nozīme 11:11 .

Top