Kādi ir daži Bībeles panti par ciešanām?

Kādi ir daži Bībeles panti par ciešanām? AtbildeEbrejiem 13:15 ESV / 212 noderīgas balsis 1 Pētera 5:10


Un pēc tam, kad tu būsi nedaudz cietis, visas žēlastības Dievs, kas tevi aicinājis savā mūžīgajā godībā Kristū, pats tevi atjaunos, apstiprinās, stiprinās un nostiprinās.Romiešiem 8:18


Jo es uzskatu, ka šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas mums tiks atklāta.Romiešiem 5:3-5


Vēl vairāk – mēs priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība – raksturu, raksturs rada cerību, un cerība mūs neliek kaunā, jo Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas ir mums ir dots.Romiešiem 8:28
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu, tiem, kas ir aicināti pēc viņa nodoma.

Jēkaba ​​1:2-4
Uzskatiet to par prieku, mani brāļi, kad jūs saskaraties ar dažāda veida pārbaudījumiem, jo ​​jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaude rada nelokāmību. Un ļaujiet nelokāmībai pilnībā iedarboties, lai jūs būtu nevainojami un pilnīgi, un jums nekā netrūktu.

Jāņa 16:33
To es jums esmu sacījis, lai jums manī būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas. Bet esiet pie sirds; Esmu uzvarējis pasauli.

Psalms 34:19
Taisnajiem ir daudzas ciešanas, bet Tas Kungs viņu atbrīvo no tām visām.

Atklāsmes 21:4
Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz raudu, nedz sāpju vairs nebūs, jo iepriekšējais ir pagājis.

2. Timotejam 3:12
Patiešām, visi, kas vēlas dzīvot dievbijīgi Kristū Jēzū, tiks vajāti,

Romiešiem 5:3-4
Turklāt mēs priecājamies par savām ciešanām, zinot, ka ciešanas rada izturību, izturība rada raksturu un raksturs rada cerību,

Filipiešiem 1:29
Jo jums ir dots, ka Kristus dēļ jūs ne tikai ticat Viņam, bet arī ciešat Viņa dēļ,

2. korintiešiem 4:17
Jo šīs vieglās, īslaicīgās ciešanas gatavo mums nepārspējamu mūžīgu godības smagumu,

Filipiešiem 3:10
Lai es pazītu viņu un viņa augšāmcelšanās spēku un varētu dalīties viņa ciešanās, kļūstot viņam līdzīgs viņa nāvē,

Jesajas 53:3
Viņu nicināja un atraidīja cilvēki; bēdu cilvēks un bēdas pazīstams; un kā tāds, no kura cilvēki slēpj savas sejas, viņš tika nicināts, un mēs viņu necienījām.

2. korintiešiem 1:3-4
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, lai mēs varētu iepriecināt tos, kas ir visās bēdās, ar mierinājumu, ar ko mēs paši esam Dieva mierināti.

1. Pētera 4:1
Tā kā Kristus ir cietis miesā, bruņojieties ar tādu pašu domāšanu, jo ikviens, kas ir cietis miesā, ir pametis grēku,

Romiešiem 8:35
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai bēdas, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens?

Galatiešiem 6:2
Nesiet viens otra nastas un tā izpildiet Kristus likumu.

1. Pētera 3:14
Bet pat tad, ja tu cietīsi taisnības dēļ, tu būsi svētīts. Nebaidieties no viņiem un nebaidieties,

Jēkaba ​​1:12
Svētīgs cilvēks, kas paliek nelokāms pārbaudījumos, jo, izturējis pārbaudījumu, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Dievs ir apsolījis tiem, kas viņu mīl.

Ja nav norādīts citādi, visi Bībeles panti ir no The Holy Bible, angļu valodas standarta versijas, kuru autortiesības pieder Crossway Bibles, Good News Publishers izdevējdarbības ministrijai 2001.

Īpašs paldies OpenBible.info par datiem par vispazīstamākajiem Bībeles pantiem.Top