Kategorija: Teoloģija

Kas ir Ābrahāma derība?

Kas ir Ābrahāma derība? Kā Ābrahāma derība ir saistīta ar premillennialismu un amillennialismu?

Lasīt Vairāk

Kas ir žēlastības laikmets?

Kas ir žēlastības laikmets? Kādas ir žēlastības laikmeta atšķirīgās iezīmes?

Lasīt Vairāk

Kas ir amilleniālisms?

Kas ir amilleniālisms? Kā amillenniālisms atšķiras no premillennialisma un postmillennialism?

Lasīt Vairāk

Kas ir antinomānisms?

Kas ir antinomiānisms (antinomiānisms)? Kam tic antinomisti? Ja uz kristiešiem neattiecas Vecās Derības likums, kas liedz kristiešiem dzīvot tā, kā viņi vēlas?

Lasīt Vairāk

Kas ir apofātiskā teoloģija?

Kas ir apofātiskā teoloģija? Kāda ir atšķirība starp apofātisko un katafātisko teoloģiju?

Lasīt Vairāk

Kas ir apustuliskā mācība?

Kas ir apustuliskā mācība? Vai apustuliskā mācība ir tikai tā, ko mācīja apustuļi, kā tas ir rakstīts Jaunajā Derībā?

Lasīt Vairāk

Kas ir arminiānisms, un vai tas ir Bībelisks?

Kas ir arminiānisms, un vai tas ir Bībelisks? Kā kalvinisms atšķiras no arminiānisma?

Lasīt Vairāk

Kas ir ticības apliecības?

Kas ir ticības apliecības? Kāpēc ir svarīgi, lai baznīcā vai kalpošanā būtu ticības apliecības?

Lasīt Vairāk

Kādas ir dažādas teorijas par izpirkšanu?

Kādas ir dažādas teorijas par izpirkšanu? Vai izpirkšana bija izpirkuma maksa sātanam? Vai izpirkšana bija soda aizstāšana?

Lasīt Vairāk

Kādas derības ir Bībelē?

Kādas derības ir Bībelē? Kā derības Bībelē ir saistītas ar premillennialismu un amillennialismu?

Lasīt Vairāk

Kas ir Bībeles teoloģija?

Kas ir Bībeles teoloģija? Kā Bībeles teoloģija atšķiras no sistemātiskās teoloģijas?

Lasīt Vairāk

Kas ir melnās atbrīvošanās teoloģija?

Kas ir melnās atbrīvošanās teoloģija? Vai evaņģēlijs ir vērsts uz cilvēku atbrīvošanu no sociālās, politiskās un ekonomiskās netaisnības?

Lasīt Vairāk

Kāpēc kristīgā doktrīna ir tik šķeļoša?

Kāpēc kristīgā doktrīna ir tik šķeļoša? Kāpēc daži kristieši tik ļoti uzsver doktrīnu? Kāpēc pareiza doktrīna ir svarīga?

Lasīt Vairāk

Kristīgā teoloģija

Kādas ir dažādas kristīgās teoloģijas nodaļas? Kristīgās teoloģijas kopsavilkumi, ko jums sniedz vietne!

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Kristus Viktors?

Ko nozīmē Kristus Viktors? Kāda ir Krista Viktora grēku izpirkšanas teorija?

Lasīt Vairāk

Kas ir Baznīcas laikmets?

Kas ir Baznīcas laikmets? Kur Baznīcas laikmets iekļaujas Bībeles vēsturē? Kāda loma ir draudzei Dieva plānā?

Lasīt Vairāk

Kas ir kopējā žēlastība?

Kas ir kopējā žēlastība? Vai Dievs parāda zināmu žēlastības pakāpi visiem cilvēkiem visās vietās un vienmēr?

Lasīt Vairāk

Kas ir kalvinisms un vai tas ir Bībelisks?

Kas ir kalvinisms un vai tas ir Bībelisks? Kādi ir pieci kalvinisma punkti (TULIP / T.U.L.I.P.)? Kā kalvinisms atšķiras no arminiānisma?

Lasīt Vairāk

Kalvinisms pret arminiānismu — kurš uzskats ir pareizs?

Kalvinisms pret arminiānismu — kurš uzskats ir pareizs? Kādi ir pieci kalvinisma punkti pret arminiānisma pieciem punktiem?

Lasīt Vairāk

Kas ir kalvinists?

Kas ir kalvinists? Kam kalvinisti tic? Kādas ir galvenās atšķirības starp kalvinistiem un citiem kristiešiem?

Lasīt Vairāk
Top