Kategorija: Garīgā Dzīve

Ko nozīmē palikt Kristū?

Ko nozīmē palikt Kristū? Kāpēc palikt Kristū ir tik svarīgi?

Lasīt Vairāk

Ko Jēzus domāja, apsolīdams pārpilnību?

Ko Jēzus domāja, apsolīdams pārpilnību? Kā es varu dzīvot priecīgu, piepildītu un Dievu cienošu dzīvi?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par atbildības nozīmi?

Ko Bībele saka par atbildības nozīmi? Kāpēc ir svarīgi, lai kāds cits no manis būtu atbildīgs?

Lasīt Vairāk

Kas man būtu jāmeklē, strādājot pie atbildības partnera?

Kas man būtu jāmeklē, strādājot pie atbildības partnera? Kāpēc ir svarīgi, lai kāds cits liktu man atbildēt, ejot kopā ar Kristu?

Lasīt Vairāk

Kāpēc ir svarīgi pavadīt laiku vienatnē ar Dievu?

Kāpēc ir svarīgi pavadīt laiku vienatnē ar Dievu? Kāpēc laiks vienatnē ar Dievu ir tik vērtīgs?

Lasīt Vairāk

Kā es varu zināt, vai esmu kristietis?

Vai es esmu kristietis? Kā es varu zināt, vai esmu kristietis? Kādas ir kristieša pazīšanas pazīmes?

Lasīt Vairāk

Kāda ir ticīgā autoritāte?

Kāda ir ticīgā autoritāte? Kādas garīgās autoritātes piemīt ticīgajam? Kādas ir briesmas pieprasīt pārāk lielu autoritāti?

Lasīt Vairāk

Vai ticīgajam ir vara pār sātanu?

Vai ticīgajam ir vara pār sātanu? Kādas pilnvaras, ja tādas ir, ticīgajiem ir pārmācīt Sātanu?

Lasīt Vairāk

Vai kristiešiem ir tiesības norāt velnu?

Vai kristiešiem ir tiesības norāt velnu? Vai ar Jēzus Vārdu mēs varam norāt velnu un piespiest viņu bēgt?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē atkāpties?

Ko nozīmē atkāpties? Kas ir atkāpšanās? Ko nozīmē būt atkāpušam?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē būt Dieva bērnam?

Ko nozīmē būt Dieva bērnam? Ko nozīmē Bībele, kad tajā kāds tiek minēts kā Dieva bērns?

Lasīt Vairāk

Kas ir galvenais, lai kā kristietim nestu augļus?

Kas ir galvenais, lai kā kristietim nestu augļus? Kā es varu nest garīgākus augļus savā kristīgajā dzīvē?

Lasīt Vairāk

Vai vispār ir iespējams būt svētam, jo ​​tikai Dievs ir svēts?

Vai vispār ir iespējams būt svētam, jo ​​tikai Dievs ir svēts? Kāpēc Dievs pavēl mums būt svētiem, ja Viņš zina, ka mums nav iespējams būt pilnīgi svētiem?

Lasīt Vairāk

Kā es varu zināt, vai esmu piedzimis no jauna?

Kā es varu zināt, vai esmu piedzimis no jauna? Ko nozīmē atdzimt, Bībelē runājot?

Lasīt Vairāk

Cik lielā mērā mums jācenšas līdzināties Jēzum?

Cik lielā mērā mums jācenšas līdzināties Jēzum? Vai mums vispār ir iespējams šajā dzīvē līdzināties Jēzum?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par iesvētīšanu?

Ko Bībele saka par iesvētīšanu? Ko nozīmē veltīt savu dzīvi Dievam?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par šaubām?

Ko Bībele saka par šaubām? Kā es varu pārvarēt šaubas un tā vietā atrast drosmi, mieru un spēku, izmantojot attiecības ar Kristu?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par ticību?

Ko Bībele saka par ticību? Kā es varu pārvarēt savas šaubas ar stiprāku ticību?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par iekšējo mieru?

Ko Bībele saka par iekšējo mieru? Kā Dievs var man palīdzēt atrast iekšējo mieru? Kas ir patiess iekšējais miers?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par intuīciju?

Ko Bībele saka par intuīciju? Vai Dievs dažreiz cilvēkiem dod īpašu intuīciju par lietām, kas notiks?

Lasīt Vairāk
Top