Kategorija: Dažādi

Vai Jēzus dzimis 25. decembrī? Vai 25. decembris ir Jēzus dzimšanas diena?

Vai Jēzus dzimis 25. decembrī? Vai 25. decembris ir Jēzus dzimšanas diena? Kā 25. decembris tika izvēlēts par Jēzus dzimšanas dienu?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Jēzus piedzima silītē?

Kāpēc Jēzus piedzima silītē? Ko mums vajadzētu mācīties no pazemīgajiem Jēzus dzimšanas apstākļiem?

Lasīt Vairāk

Kas Bībelē ir mazgātava?

Kas Bībelē ir mazgātava? Kādam nolūkam Bībelē bija domāts mazgāšana?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Mozum neļāva ieiet Apsolītajā zemē?

Kāpēc Mozum neļāva ieiet Apsolītajā zemē? Kādu grēku Mozus izdarīja, kas lika Dievam piespriest Mozum tik bargu sodu?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Noels?

Ko nozīmē Noels? Kāda ir vārda Noel izcelsme? Kā Noels ir saistīts ar Ziemassvētkiem?

Lasīt Vairāk

Kas Bībelē ir svešinieks?

Kas Bībelē ir svešinieks? Ko Bībele saka par ciemiņiem? Kā kristieši uzturas šajā pasaulē?

Lasīt Vairāk

Kas bija Betlēmes zvaigzne?

Kas bija Betlēmes zvaigzne? Kā zvaigzne varētu vadīt magus uz noteiktu vietu?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Jēzus bērniņš bija ietīts autiņos?

Ko tas nozīmē, ka Jēzus bērniņš bija ietīts autiņos? Vai autiņos, ar ko Jēzus bija ietīts, ir kāda simbolika?

Lasīt Vairāk

Vai Jaunajā Derībā ir atkārtoti desmit baušļi?

Vai Jaunajā Derībā ir atkārtoti desmit baušļi? Kāpēc Jaunajā Derībā ir atkārtoti tikai deviņi no desmit baušļiem?

Lasīt Vairāk

Kas ir Pasludināšana?

Kas ir Pasludināšana? Kāpēc eņģeļa Gabriela vēstījums Marijai ir pazīstams kā Pasludināšana?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par trim gudrajiem (Magi)?

Ko Bībele saka par trim gudrajiem (Magi)? No kurienes radās trīs gudrie? Kas noveda gudros pie bērniņa Jēzus?

Lasīt Vairāk

Vai Jēzus tiešām piedzima septembrī?

Vai Jēzus tiešām piedzima septembrī? Kāds sakars Cakaram un priesteru kalpošanai Abijas nodaļā, kad Jēzus piedzima?

Lasīt Vairāk

Ko Bībelē nozīmē Izraēls?

Ko Bībelē nozīmē Izraēls? Kāda ir vārda Izraēla nozīme Bībelē?

Lasīt Vairāk

Kāpēc magi atnesa Jēzum zeltu, vīraku un mirres?

Kāpēc magi atnesa Jēzum zeltu, vīraku un mirres? Kāda bija katras no trim dāvanām nozīme/nozīme?

Lasīt Vairāk
Top