Kategorija: Jūdaisms

Kādi bija 400 klusēšanas gadi?

Kādi bija 400 klusēšanas gadi? Kas notika laikā starp Veco un Jauno Derību? Vai tiešām Dievs klusēja 400 gadus?

Lasīt Vairāk

Kādi ir 613 baušļi Vecās Derības bauslībā?

Kādi ir 613 baušļi Vecās Derības bauslībā? Vai tiešām Mozaīkas likumā ir 613 komandas?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Jēzus izpildīja likumu, bet neatcēla to?

Ko tas nozīmē, ka Jēzus izpildīja likumu, bet neatcēla to? Vai Jēzus sekotāji mūsdienās ir pakļauti bauslībai vai ir brīvi no bauslības?

Lasīt Vairāk

Kas ir aškenazi ebreji?

Kas ir aškenazi ebreji? Vai aškenazimi patiešām ir ebreji? Vai aškenaziešu ebreji ir etniski ebreji?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Azazels / grēkāzis?

Ko nozīmē Azazels / grēkāzis? Kāpēc upurēšanas sistēmā tika iesaistīts grēkāzis?

Lasīt Vairāk

Kas bija Bar Kokhba sacelšanās?

Kas bija Bar Kokhba sacelšanās? Kas bija Simeon bārs Kosba? Vai Bar Kokhba sacelšanās bija veiksmīga?

Lasīt Vairāk

Kas ir bāra mitzva? Kas ir sikspārņu mitzva?

Kas ir bāra mitzva? Kas ir sikspārņu mitzva? Kāpēc ebreji svin bāra micvas un sikspārņu micvas?

Lasīt Vairāk

Kāda bija bronzas lāvas nozīme?

Kāda bija bronzas lāvas nozīme? Kādam nolūkam bija paredzēts bronzas klājums tabernakulā un templī?

Lasīt Vairāk

Kas ir Chabad Lubavitch?

Kas ir Chabad Lubavitch? Kāda ir Čabada Lubaviča loma ortodoksālajā jūdaismā?

Lasīt Vairāk

Kas bija augstie priesteri?

Kas bija augstie priesteri? Kāda bija augsto priesteru loma upurēšanas sistēmā?

Lasīt Vairāk

Kas ir konservatīvais jūdaisms?

Kas ir konservatīvais jūdaisms? Kam tic konservatīvie ebreji? Kā konservatīvais jūdaisms atšķiras no citiem jūdaisma veidiem?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele nozīmē, kad tā attiecas uz Ciānas meitu?

Ko Bībele nozīmē, kad tā attiecas uz Ciānas meitu? Kas bija Bībelē minētās Ciānas meitas?

Lasīt Vairāk

Kas ir Izpirkšanas diena (Yom Kippur)?

Kas ir Izpirkšanas diena (Yom Kippur)? Vai kristiešiem ir jāievēro ebreju svētki un svētki?

Lasīt Vairāk

Kāda ir Vasarsvētku diena?

Kāda ir Vasarsvētku diena? Kas ir Vasarsvētku svētki? Kas notika Apustuļu darbu grāmatā Vasarsvētku dienā?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele nozīmē, kad tā attiecas uz diasporu?

Ko Bībele nozīmē, kad tā attiecas uz diasporu? Cik reizes izraēlieši ir bijuši izkaisīti pa tautām?

Lasīt Vairāk

Vai Dievs šķīra Izraēlu?

Vai Dievs šķīra Izraēlu? Tā kā Izraēls vairākkārt lauza savu derību ar Dievu, garīgi pārkāpjot laulību, vai Dievs šķīra Izraēlu?

Lasīt Vairāk

Kāda ir atšķirība starp Izraēlu un Palestīnu?

Kāda ir atšķirība starp Izraēlu un Palestīnu? Vai Izraēlas zeme un Palestīna ir viena un tā pati teritorija?

Lasīt Vairāk

Kāda ir atšķirība starp priesteriem un levītiem?

Kāda ir atšķirība starp priesteriem un levītiem? Vai tā ir taisnība, ka visiem priesteriem vajadzēja būt levītiem, bet ne visi levīti bija priesteri?

Lasīt Vairāk

Vai ebreji tic ellei?

Vai ebreji tic ellei? Ko jūdaisms māca par elles esamību? Vai Vecajā Derībā/ebreju Bībelē māca elle?

Lasīt Vairāk

Kas atradās derības šķirsta iekšpusē?

Kas atradās derības šķirsta iekšpusē? Kāpēc 1. Ķēniņu 8:9 un Ebrejiem 9:4 šķietami ir pretrunā attiecībā uz to, kādi priekšmeti atradās derības šķirstā?

Lasīt Vairāk
Top