Kategorija: Jēzus Kristus

Vai romieši Jēzum iedeva 39 skropstas?

Vai romieši Jēzum iedeva 39 skropstas? Vai tas ir pareizi, ka Jēzus tika pērts / šaustīts trīsdesmit deviņas reizes?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Agnus Dei?

Ko nozīmē Agnus Dei? Kādas ir dažādas Agnus Dei nozīmes saistībā ar to, ka Jēzus ir Dieva Jērs?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē, ka Jēzus ir Alfa un Omega?

Ko nozīmē, ka Jēzus ir Alfa un Omega? Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir sākums un beigas?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Kristus asinis?

Ko nozīmē Kristus asinis? Kāpēc Jaunajā Derībā Jēzus asinis ir tik uzsvērtas?

Lasīt Vairāk

Kāpēc asinis un ūdens plūda no Jēzus sāniem, kad Viņš tika caurdurts?

Kāpēc asinis un ūdens plūda no Jēzus sāniem, kad Viņš tika caurdurts? Kādi bija asins un ūdens simboli?

Lasīt Vairāk

Kāpēc patiesība par Jēzus Kristus miesīgo augšāmcelšanos ir tik svarīga?

Kāpēc patiesība par Jēzus Kristus miesīgo augšāmcelšanos ir tik svarīga? Vai ir svarīgi, lai Jēzus augšāmceltos fiziskā ķermenī?

Lasīt Vairāk

Kas ir kristoloģija?

Kas ir kristoloģija? Kas ir Jēzus Kristus Persona un Darbs? Ko Bībele mums māca par Jēzus Kristus teoloģiju?

Lasīt Vairāk

Vai Kristum ir divas dabas?

Vai Kristum ir divas dabas? Vai Kristum ir viena vai divas daba? Kāpēc ir svarīgi saprast, ka Kristum ir divas dabas?

Lasīt Vairāk

Kāda nozīme ir tam, ka Jēzus nomierina vētru?

Kāda nozīme ir tam, ka Jēzus nomierina vētru? Kāpēc Jēzus nomierināja vētru? Kāpēc Jēzus vispār pieļāva vētru?

Lasīt Vairāk

Vai Jēzus varēja grēkot?

Vai Jēzus varēja grēkot (nevainojamība vai nevainojamība)? Ja Jēzus nevarēja grēkot, kāda bija kārdinājuma jēga?

Lasīt Vairāk

Vai Jēzus tika krustā sists pie krusta, staba vai staba?

Vai Jēzus tika krustā sists pie krusta, staba vai staba? Vai ir pat svarīgi, uz kā Jēzus tika krustā sists?

Lasīt Vairāk

Kāda ir krustā sišanas vēsture?

Kāda ir krustā sišanas vēsture? Kāda bija krustā sišana? Kā bija būt krustā sistam?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Jēzus nolādēja vīģes koku?

Kāpēc Jēzus nolādēja vīģes koku? Ja tas nebija vīģu laiks, kāpēc Jēzus nolādēja koku?

Lasīt Vairāk

Ja Jēzus tika krustā sists Sagatavošanas dienā, kāpēc Viņš jau bija ēdis Pasā mielastu?

Ja Jēzus tika krustā sists Sagatavošanas dienā, kāpēc Viņš jau bija ēdis Pasā mielastu? Vai Jēzus tika krustā sists dienā, kad tika nokauts Pasā jērs?

Lasīt Vairāk

Kur Ebreju raksti pravieto par Mesijas nāvi un augšāmcelšanos?

Kur Ebreju raksti pravieto par Mesijas nāvi un augšāmcelšanos? Kādi ir daži no mesiāniskajiem pravietojumiem Vecajā Derībā?

Lasīt Vairāk

Kāda ir galvenā akmens nozīme Bībelē?

Kāda ir galvenā akmens nozīme Bībelē? Kas ir stūrakmens? Kā Jēzus ir gan mūsu stūrakmens, gan stūrakmens?

Lasīt Vairāk

Vai Kristus dievība ir Bībele?

Vai Kristus dievība ir Bībele? Vai Bībele māca, ka Jēzus Kristus ir iemiesojies Dievs?

Lasīt Vairāk

Vai Dievs radīja Jēzu?

Vai Dievs radīja Jēzu? Kāpēc ir svarīgi saprast, ka Jēzu nav radījis Dievs?

Lasīt Vairāk

Vai Jēzus kristīja?

Vai Jēzus kādu kristīja? Vai Bībelē ir minēts, ka kāds ir Jēzus kristīts? Kāpēc Jēzus nekristīja cilvēkus?

Lasīt Vairāk

Vai Jēzus pārkāpa sabata likumu?

Vai Jēzus pārkāpa sabata likumu? Vai Jēzus, dziedinot sabatā, bija Mozus likuma pārkāpums?

Lasīt Vairāk
Top