Vai nogalināšana Garā ir Bībele?

Vai nogalināšana Garā ir Bībele? AtbildeVisbiežāk tiek nogalināts Garā, kad kalpotājs kādam uzliek rokas, un šis cilvēks nokrīt uz grīdas, it kā Svētā Gara spēka uzveikts. Tie, kas praktizē nogalināšanu Garā, izmanto Bībeles fragmentus, kuros runāts par to, ka cilvēki kļūst kā miruši (Atklāsmes 1:17) vai krīt uz sejas (Ecēhiēla 1:28; Daniēla 8:17-18, 10:7-9). Tomēr pastāv virkne pretstatu starp šo Bībeles krišanu sejā un praksi tikt nogalinātam Garā.1. Bībeles krišana bija cilvēka reakcija uz to, ko viņš redzēja vīzijā vai notikumu ārpus parastajiem notikumiem, piemēram, Kristus pārveidošanās (Mateja 17:6). Nebībeliskajā praksē, kad tiek nogalināts Garā, cilvēks reaģē uz cita pieskārienu vai runātāja rokas kustību.

2. Bībeles gadījumi bija ļoti reti, un dažu cilvēku dzīvē tie notika tikai reti. Garā nogalinātā fenomenā krišana ir atkārtots notikums un pieredze, kas notiek ar daudziem.3. Bībeles gadījumos cilvēki krīt uz sejas bijībā par to, ko vai ko viņi redz. Garā nogalinātie viltotie krīt atmuguriski vai nu reaģējot uz runātāja rokas vilni, vai arī baznīcas vadītāja pieskāriena (vai dažos gadījumos grūdiena) rezultātā.Mēs neapgalvojam, ka visi Garā nogalinātie piemēri ir viltojumi vai reakcija uz pieskārienu vai grūdienu. Daudzi cilvēki apgalvo, ka izjūt enerģiju vai spēku, kas liek viņiem atkrist. Tomēr mēs neatrodam šim priekšstatam Bībeles pamatojumu. Jā, var būt iesaistīta kāda enerģija vai spēks, bet, ja tā, tad ļoti iespējams, ka tas nav no Dieva un nav Svētā Gara darbības rezultāts.Žēl, ka cilvēki raugās uz tik dīvainiem viltojumiem, kas nenes garīgus augļus, nevis tiecas pēc praktiskiem augļiem, ko Gars mums dod, lai pagodinātu Kristu ar mūsu dzīvi (Galatiešiem 5:22-23). Par to, ka esam piepildīti ar Garu, liecina nevis šādi viltojumi, bet gan dzīve, kas pārplūst ar Dieva Vārdu tā, ka tā izplūst slavēšanā, pateicībā un paklausībā Dievam.Top