Kategorija: Svētais Gars

Kas ir zaimošana pret Svēto Garu?

Kas ir zaimošana pret Svēto Garu? Vai šodien var notikt Svētā Gara zaimošana?

Lasīt Vairāk

Vai cesacionisms ir Bībelisks? Kas ir pārtrauktājs?

Vai cesacionisms ir Bībelisks? Kas ir cessationists / cessationalists? Vai brīnumainās Gara dāvanas beidzās līdz ar Svēto Rakstu kanona pabeigšanu?

Lasīt Vairāk

Kas ir harizmātiskā kustība?

Kas ir harizmātiskā kustība? Kāds bija harizmātiskās kustības izcelsme? Vai harizmātiskā kustība ir Bībele?

Lasīt Vairāk

Kas ir kontinuacionisms?

Kas ir kontinuacionisms? Kas ir kontinucionists? Vai brīnumainās Gara dāvanas beidzās vai turpinājās?

Lasīt Vairāk

Kāda ir atšķirība starp talantu un garīgo dāvanu?

Kāda ir atšķirība starp talantu un garīgo dāvanu? Kā es varu zināt, kādi ir mani dabiskie talanti un garīgās dāvanas?

Lasīt Vairāk

Vai Svētais Gars ir Dievs?

Vai Svētais Gars ir Dievs? Vai Bībele māca, ka Svētais Gars ir Dievs? Vai Svētais Gars ir vienlīdz Dievs ar Tēvu un Dēlu?

Lasīt Vairāk

Kas ir Latter Rain kustība?

Kas ir Latter Rain kustība? Vai, tuvojoties beigu laikiem, notiks brīnumainu garīgo dāvanu izliešana?

Lasīt Vairāk

Vai jūs varat pazaudēt Svēto Garu?

Vai jūs varat pazaudēt Svēto Garu? Vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt, lai mēs zaudētu Svēto Garu?

Lasīt Vairāk

Vai ticīgajam ir jāspēj sajust Svēto Garu?

Vai ticīgajam ir jāspēj sajust Svēto Garu? Vai Svētā Gara klātbūtne ir kaut kas tāds, ko ticīgs cilvēks var sajust?

Lasīt Vairāk

Kāda ir atšķirība starp atklāto Svētā Gara klātbūtni un Dieva visuresamību?

Kāda ir atšķirība starp atklāto Svētā Gara klātbūtni un Dieva visuresamību? Kāda ir acīmredzamas klātbūtnes nozīme?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē ebreju vārds ruach?

Ko nozīmē ebreju vārds ruach? Vai Vecajā Derībā ruach attiecas uz Svēto Garu?

Lasīt Vairāk

Vai brīnumainās Gara dāvanas ir paredzētas šodienai?

Vai brīnumainās Gara dāvanas ir paredzētas šodienai? Vai Gars vēl šodien dod mēļu, pravietojumu, brīnumu un dziedināšanas dāvanas?

Lasīt Vairāk

Kādi ir Svētā Gara vārdi un tituli?

Kādi ir Svētā Gara vārdi un tituli? Ko Svētā Gara vārdi un nosaukumi atklāj par to, kas Viņš ir un ko Viņš dara?

Lasīt Vairāk

Kas ir filioque klauzula / filioque strīds?

Kas ir filioque klauzula / filioque strīds? Vai Svētais Gars nāk tikai no Dieva Tēva vai no Dieva Tēva un Dieva Dēla?

Lasīt Vairāk

Kas ir Svētā Gara izliešanās?

Kas ir Svētā Gara izliešanās? Kad notika Svētā Gara izliešanās? Kad pirmo reizi tika pravietota Svētā Gara izliešanās?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Svētais Gars ir mūsu Paraklets?

Ko tas nozīmē, ka Svētais Gars ir mūsu Paraklets? Kādā ziņā Svētais Gars ir mūsu palīgs un padomdevējs?

Lasīt Vairāk

Kas ir pneimatoloģija?

Kas ir pneimatoloģija? Kas ir Svētā Gara Persona un Darbs? Ko Bībele mums māca par Svētā Gara teoloģiju?

Lasīt Vairāk

Kāds ir Svētā Gara spēks?

Kāds ir Svētā Gara spēks? Kā Kristum ticīgais var piekļūt Svētā Gara spēkam?

Lasīt Vairāk

Kas ir lūgšana mēlēs?

Kas ir lūgšana mēlēs? Vai lūgšana mēlēs ir lūgšanu valoda starp ticīgo un Dievu? Vai mēļu dāvana ir sevis audzināšana?

Lasīt Vairāk

Kad / kā mēs saņemam Svēto Garu?

Kad / kā mēs saņemam Svēto Garu? Vai mēs saņemam Svēto Garu brīdī, kad esam izglābti, vai vēlāk kristīgajā dzīvē?

Lasīt Vairāk
Top