Kategorija: Baznīca

Vai ir Bībelē rakstīts, ka baznīca vēlas iekļauties 501. (c)(3) punktā?

Vai ir Bībelē rakstīts, ka baznīca vēlas iekļauties 501. (c)(3) punktā? Vai ir Bībeles arguments pret baznīcas iekļaušanu?

Lasīt Vairāk

Vai sērija 9Marks ir Bībeliski pamatota?

Vai sērija 9Marks ir Bībeliski pamatota? Vai sērija 9 Marks (9 Marks, Nine Marks) ir Bībeles paraugs draudzes izaugsmei?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par altāra aicinājumiem?

Ko Bībele saka par altāra aicinājumiem? Vai altāra izsaukumi ir Bībeliski? Vai atbilde uz altāri ir Bībeles pestīšanas ceļš?

Lasīt Vairāk

Vai Dievs šodien atjauno apustuļa un pravieša amatus draudzē?

Vai Dievs šodien atjauno apustuļa un pravieša amatus draudzē? Vai ir mūsdienu pravieši un apustuļi? Vai Dievs atjauno pieckāršo kalpošanu?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par asociētā mācītāja/asistenta lomu?

Ko Bībele saka par asociētā mācītāja/asistenta lomu? Ar ko asociētā mācītāja/asistenta amats atšķiras no citām mācītāja lomām?

Lasīt Vairāk

Vai kristības ir Jaunās Derības ekvivalents apgraizīšanai?

Vai kristības ir Jaunās Derības ekvivalents apgraizīšanai? Vai Jaunajā derībā kristībām ir tāda pati nozīme, kāda Vecajā Derībā bija apgraizīšanai?

Lasīt Vairāk

Vai mums vajadzētu kristīties Jēzus vārdā?

Vai mums jākristās Jēzus vārdā (Apustuļu darbi 2:38), vai arī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mateja 28:19)? Kāda ir pareizā kristību “formula”?

Lasīt Vairāk

Vai kristības ir Vecajā Derībā?

Vai kristības ir Vecajā Derībā? Vai Vecās Derības ticīgajiem vajadzēja kristīt ūdenī?

Lasīt Vairāk

Vai jaunticīgajam vajadzētu nekavējoties kristīt?

Vai jaunticīgajam vajadzētu nekavējoties kristīt? Vai kristībai jānotiek tūlīt pēc tam, kad cilvēks paļaujas uz Kristu, lai saņemtu pestīšanu?

Lasīt Vairāk

Kā es varu kļūt par mācītāju?

Kā es varu kļūt par mācītāju? Kā es varu kļūt par ministru? Ko Bībele saka par to, kā kļūt par mācītāju/sludinātāju?

Lasīt Vairāk

Vai Bībele māca ticīgo kristību/kredokristību?

Vai Bībele māca ticīgo kristību/kredokristību? Kas ir kredobaptists? Vai kristības ticīgajiem ir paklausības solis pēc pestīšanas?

Lasīt Vairāk

Kas ir Bībeles baznīca?

Kas ir Bībeles baznīca? Vai Bībeles baznīcas nav konfesionālas? Vai ir kāda Bībeles draudzes konfesija?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par izvairīšanos?

Ko Bībele saka par izvairīšanos? Kad ir pareizākais veids, kā rīkoties?

Lasīt Vairāk

Kas ir Bībeles atdalīšana?

Kas ir Bībeles atdalīšana? Kāda ir atbilstošā nošķirtības pakāpe starp baznīcām, kuras nepiekrīt?

Lasīt Vairāk

Kas ir bi-profesionāls mācītājs?

Kas ir bi-profesionāls mācītājs? Vai ir kaut kas nepareizs, ja ir bi-profesionāls mācītājs?

Lasīt Vairāk

Kā baznīca ir Kristus Miesa?

Kā baznīca ir Kristus Miesa? Kādas sekas ir tam, ka baznīca ir Kristus Miesa?

Lasīt Vairāk

Kas ir Kopējo lūgšanu grāmata?

Kas ir Kopējo lūgšanu grāmata? Vai kristietim jālūdz liturģiskās lūgšanas, piemēram, tās, kas atrodamas Kopīgo lūgšanu grāmatā?

Lasīt Vairāk

Kas ir Kopējās pielūgsmes grāmata?

Kas ir Kopējās pielūgsmes grāmata? Kura konfesija izmanto Kopējās pielūgsmes grāmatu, lai organizētu savu kalendāru un dievkalpojumus?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Bībele, runājot par maizes laušanu?

Ko nozīmē Bībele, runājot par maizes laušanu? Vai maizes laušana vienmēr ir atsauce uz Svēto Vakarēdienu?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka baznīca ir Kristus līgava?

Ko tas nozīmē, ka baznīca ir Kristus līgava? Vai baznīca ir Kristus miesa, Kristus līgava vai abi?

Lasīt Vairāk
Top