Vai varat sniegt man pravietiska vārda interpretāciju?

Kāds man deva pravietisku vārdu/pravietoja par mani. Kāda ir interpretācija?

Pravietisks vārds parasti ir vēstījums no Dieva, kas caur pravieti tiek teikts Viņa ļaudīm. Tas var būt brīdinājums, iedrošinājums vai norādījums nākotnei. Lai precīzi interpretētu pravietisku vārdu, ir svarīgi ņemt vērā kontekstu, kurā tas tika dots. Ar ko pravietis runāja? Kādā situācijā viņi atradās? Kāda ir pravietojuma vispārējā tēma? Kad esat apsvēris kontekstu, varat sākt aplūkot konkrētās pravietojuma detaļas. Kas tur teikts, ka notiks? Kad tas notiks? Kas ir iesaistīts? Pravietiskā vārda interpretācija ne vienmēr ir vienkārša, taču ir svarīgi meklēt Dievu, lai to saprastu. Ar lūgšanu lūdziet, lai Viņš dod jums gudrību un skaidrību, kad jūs studējat Viņa Vārdu.

Atbilde

Programmā Got Questions Ministries ir daudz pravietisku vārdu un vispār personisku pravietojumu. Mēs apzināmies, ka Dievs kādam var dot ieskatu kāda cita dzīvē, taču tas nav parastais veids, kā Viņš sazinās ar Saviem cilvēkiem. Pabeigtā Bībele mums stāsta, kā mums jādzīvo sava dzīve. Lai gan ticīgie var un viņiem vajadzētu piedāvāt cits citam perspektīvu un izšķirtspēju, un pamudināšana/iedrošināšana ir garīga dāvana (Romiešiem 12:8), mēs uzskatām, ka tiešs Dieva pravietojums ir ļoti reta parādība. Pastāv liela atšķirība starp to, vai sniegt kādam personisku padomu un apgalvot, ka izrunā pravietisku vārdu vai dievišķu atklāsmi. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu rakstu par personīgo pravietojumu.Got Questions Ministries nespēj interpretēt pravietiskus vārdus vai personiskus pravietojumus. Viens no iemesliem ir tas, ka pravietiska vārda došana mūsdienu kristīgajā kultūrā tiek ļoti ļaunprātīgi izmantota. Turklāt mēs nevaram zināt pravietotāja godīgumu vai nodomu. Tāpat kā daudzas lietas kristīgajā dzīvē, mēs iesakām domātā pravietiskā vārda saņēmējam sākt ar 1. Jāņa 4:1. Dārgie draugi, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, lai redzētu, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No turienes Jēkaba ​​1:5 mūs vadīs: Ja kādam no jums trūkst gudrības, jums ir jālūdz Dievs, kurš visiem dāsni dod, neatrodot vainas, un tas jums tiks dots. Un vienmēr paturiet prātā, ka, ja pravietiskais vārds kaut kādā veidā ir pretrunā ar Dieva Vārdu, tas ir pilnībā jāatmet.

Top