Kategorija: Bībeles grāmatas

Ko tas nozīmē, ka valdība būs uz Viņa pleciem (Jesajas 9:6)?

Ko tas nozīmē, ka valdība būs uz Viņa pleciem? Ko nozīmē Jesajas 9:6?

Lasīt Vairāk

Kas ir visu tautu, cilšu, tautu un valodu daudzums Atklāsmes grāmatā 7:9?

Kas ir visu tautu, cilšu, tautu un valodu daudzums Atklāsmes grāmatā 7:9? Kas ir tie cilvēki, par kuriem tiek runāts Atklāsmes grāmatā 7:9?

Lasīt Vairāk

Kā es varu iegūt Tā Kunga labvēlību (Salamana Pamācības 8:35)?

Kā es varu iegūt labvēlību no Tā Kunga? Ko nozīmē Salamana Pamācības 8:35?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka dzīvība ir vairāk nekā ēdiens (Lūkas 12:23)?

Ko tas nozīmē, ka dzīve ir kas vairāk par pārtiku? Ko nozīmē Lūkas 12:23?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir patiesā gaisma (Jāņa 1:9)?

Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir patiesā gaisma? Ko nozīmē Jāņa 1:9?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Dieva valstība nenāk ar novērojumiem (Lūkas 17:20)?

Ko tas nozīmē, ka Dieva valstība nenāk ar novērojumiem? Ko nozīmē Lūkas 17:20?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Dieva valstība nav ēšana un dzeršana (Romiešiem 14:17)?

Ko tas nozīmē, ka Dieva valstība neēd un nedzer? Ko nozīmē Romiešiem 14:17?

Lasīt Vairāk

Kāpēc vīrietis, ko Jēzus dziedināja Marka 8:24, sākumā redzēja cilvēkus ”kā kokus staigājam”?

Kāpēc vīrietis, ko Jēzus dziedināja Marka 8:24, sākumā redzēja cilvēkus ”kā kokus staigājam”? Kāpēc Jēzus pirmo reizi neizdziedināja cilvēku pilnībā?

Lasīt Vairāk

Kāpēc 1. Timotejam 4:1 teikts, ka daži atkāpsies no ticības?

Kāpēc 1. Timotejam 4:1 teikts, ka daži atkāpsies no ticības? Ko nozīmē atkāpties no ticības?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Jēzus sākumā bija pie Dieva (Jāņa 1:2)?

Ko nozīmē, ka Jēzus sākumā bija pie Dieva? Ko nozīmē Jāņa 1:2?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka ”neviens ar spēku neuzvarēs” (1. Samuēla 2:9)?

Ko nozīmē “ar spēku neviens neuzvarēs”? Ko nozīmē 1. Samuēla 2:9?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Pāvils saka: 'Es visu uzskatu par zaudējumu' Filipiešiem 3:8?

Kāpēc Pāvils saka: 'Es visu uzskatu par zaudējumu'? Ko nozīmē Filipiešiem 3:8?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka soģu laikos katrs darīja to, kas bija pareizi viņu acīs (Soģu 17:6)?

Ko nozīmē, ka tiesnešu laikos katrs darīja to, kas bija pareizi viņu acīs? Ko nozīmē Soģu 17:6?

Lasīt Vairāk

Kāda nozīme ir tam, ka Dievs saka: 'Es tevi saderināšu ar sevi uz visiem laikiem' (Hozejas 2:19)?

Kāda nozīme ir tam, ka Dievs saka: 'Es tevi saderināšu ar sevi uz visiem laikiem' (Hozejas 2:19)? Ko Hozeja domāja, sakot: 'Mana tauta ir iznīcināta zināšanu trūkuma dēļ'?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē sekot viltīgi izdomātām pasakām (2. Pētera 1:16)?

Ko nozīmē sekot viltīgi izdomātām fabulām? Ko nozīmē 2. Pētera 1:16?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Tas Kungs ir atlīdzības Dievs (Jeremijas 51:56)?

Ko tas nozīmē, ka Tas Kungs ir atlīdzības Dievs? Ko nozīmē Jeremijas 51:56?

Lasīt Vairāk

Kas ir “sievietes pēcnācējs” 1. Mozus 3:15?

Kas ir “sievietes pēcnācējs” 1. Mozus 3:15? Vai sievietes dzimums ir pirmais solījums par nākošo Glābēju Bībelē?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka “Vārds bija Dievs” Jāņa 1:1?

Ko tas nozīmē, ka “Vārds bija Dievs” Jāņa 1:1? Kā gan Vārds var būt Dievs un vienlaikus ar Dievu?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē “nostiprināt savas sirdis” (Jēkaba ​​5:8)?

Ko nozīmē “nostiprināt savas sirdis”? Ko nozīmē Jēkaba ​​5:8?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Marka evaņģēlijs tik bieži lieto šo terminu?

Kāpēc Marka evaņģēlijs tik bieži lieto šo terminu? Ko Marka evaņģēlijs sazinās ar atkārtotiem tūlītējiem gadījumiem?

Lasīt Vairāk
Top