Kategorija: Bībele

Ko Bībelē nozīmē 11:11?

Ko Bībelē nozīmē 11:11? Vai Bībelē ir kāda nozīme 11-11/1111?

Lasīt Vairāk

Kas ir 21. gadsimta King James versija (KJ21)?

Kas ir 21. gadsimta King James versija (KJ21)? Vai 21. gadsimta King James Version ir labs un precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk

Kāds ir īss kopsavilkums par katru no 66 Bībeles grāmatām?

Kāds ir īss kopsavilkums par katru no 66 Bībeles grāmatām? Par ko ir runa katra no 66 Bībeles grāmatām?

Lasīt Vairāk

Kas ir nepareizi ar allegorisko interpretācijas metodi?

Kas ir nepareizi ar allegorisko interpretācijas metodi? Vai Bībele ir jāinterpretē alegoriski? Vai alegoriskā interpretācija ir pārāk subjektīva?

Lasīt Vairāk

Kas ir Amerikas standarta versija (ASV)?

Kas ir Amerikas standarta versija (ASV)? Vai Amerikas standarta versija ir labs un precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk

Kas ir paplašinātā Bībele (AMP)?

Kas ir paplašinātā Bībele (AMP)? Vai paplašinātā Bībele ir labs un precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk

Kas ir antitētiskais paralēlisms ebreju dzejā?

Kas ir antitētiskais paralēlisms ebreju dzejā? Kā es varu saprast psalmos un sakāmvārdos lietoto paralēlismu?

Lasīt Vairāk

Kas ir antitips Bībelē?

Kas ir antitips Bībelē? Kādi ir Bībelē minētie antitipi?

Lasīt Vairāk

Kas ir apokrifiskie evaņģēliji?

Kas ir apokrifiskie evaņģēliji? Vai apokrifiskie evaņģēliji ir jāiekļauj Bībelē? Kāpēc agrīnā baznīca noraidīja apokrifālos evaņģēlijus?

Lasīt Vairāk

Kas ir apokrifu / deuterokanoniskās grāmatas?

Vai apokrifās/deuterokanoniskās (Deuterocanon) grāmatas ir iekļautas Bībelē? Kāpēc katoļu Bībelē ir vairāk grāmatu nekā protestantu Bībelē?

Lasīt Vairāk

Kas ir Jāņa apokrifons?

Kas ir Jāņa apokrifons? Vai Jāņa apokrifons būtu jāiekļauj Bībelē? Kāpēc agrīnā baznīca noraidīja Jāņa apokrifonu?

Lasīt Vairāk

Kāda ir atslēga Bībeles pielietošanai manā dzīvē?

Kāda ir atslēga Bībeles pielietošanai manā dzīvē? Kā es varu pielietot Dieva Vārdu savā ikdienas dzīvē?

Lasīt Vairāk

Kas ir aramiešu valodas prioritāte?

Kas ir aramiešu valodas prioritāte? Vai Jaunā Derība sākotnēji tika uzrakstīta aramiešu valodā? Kas ir Pešita? Kas ir Peshitta Primacy?

Lasīt Vairāk

Kas ir Bels un pūķis?

Kas ir Bels un pūķis? Vai Belam un pūķim vajadzētu būt Bībelē? Kāpēc protestantu Bībelēs nav iekļauts Bels un pūķis?

Lasīt Vairāk

Kas ir svētība Bībelē?

Kas ir svētība Bībelē? Kādi ir daži no populārajiem svētumiem Bībelē?

Lasīt Vairāk

Kas ir Berean Study Bible (BSB)?

Kas ir Berean Study Bible (BSB)? Vai Berean Study Bible ir labs un precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk

Vai Bībelē ir alegorija?

Vai Bībelē ir alegorija? Kādas ir dažas alegorijas Bībelē? Vai dažas Bībeles daļas ir jāinterpretē alegoriski?

Lasīt Vairāk

Kā mēs varam zināt, kuras Bībeles daļas attiecas uz mums mūsdienās?

Kā mēs varam zināt, kuras Bībeles daļas attiecas uz mums mūsdienās? Kuras Bībeles daļas ir tieši saistītas ar mums šodien?

Lasīt Vairāk

Kas bija Bībeles grāmatu autori?

Kas bija Bībeles grāmatu autori? Kas rakstīja Bībeles grāmatas? Cik daudz dažādu Bībeles cilvēku autoru bija?

Lasīt Vairāk

Kas ir Bībele angļu valodā (BBE)?

Kas ir Bībele angļu valodā (BBE)? Vai Bībele pamata angļu valodā ir labs un precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk
Top